Crvena Luka Hotel S1

Hotel C. Luka - Izrada Ravnog Krova  i dr. radovi
Hotel C. Luka - Izrada Ravnog Krova i dr. radovi


Crvena Luka Hotel S1

Crvena Luka Hotel S1, ca. 750 m2

 

Izrada ravnog Krova

Hidroizolacija

Toplinska IzolacijaCrvena Luka Hotel S1

Izrada parne braneCrvena Luka Hotel S1

Postava toplinske i hidroizolacije