Omega 3 - Benkovac

Omega 3 Benkovac

Omega 3 Benkovac  ca. 3000 m2

 

Izrada ravnog krova

Izrada parne brane

Postava toplinske izolacije